Bizden Haberler

6/24/2020

BAKIM TÜRLERİ – DOĞRU BAKIM HANGİSİDİR?

 

Farklı bakım türleri söz konusu olduğunda, terimler ve tanımlar ile ilgili bazen kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Ancak doğru zamanda yaptırılan doğru bakımın, ekipmanların çalışma performansına, verimine ve ömrüne olan doğrudan etkisi gözardı edilemez bir gerçektir. Doğru bakım yaklaşımı aynı zamanda maliyetleri de düşürmektedir.  

 

Bakım türleri dokuz başlık halinde, Önleyici Bakım ve Düzeltici Bakım kategorileri altında verilebilir.

Önleyici Bakımarıza meydana gelmeden gerçekleştirilirken, Düzeltici Bakım arıza meydana geldikten sonra gerçekleştirilir.

 

Önleyici Bakım

Planlı Bakım

Arıza Tespit Bakımı

Risk Analizi

Durum Analizi

Kestirimci Bakım

 

Düzeltici Bakım

Gecikmeli Düzeltici Bakım

Acil Durum Bakımı

 

Planlı Bakım: Planlı bakımlarda, belirli parçalar durumlarından bağımsız olarak belirlenmiş sürelerde değiştirilmektedir. Planlı bakımın amacı, aşınma parçalarından kaynaklı arızaların önüne geçmek ve arıza arası ortalama zamanı çerçevesinde hareket etmektir.

 

Arıza Tespit Bakımı:Arıza tespit bakımlarının amacı, güvenlik fonksiyonuna sahip saklı arızaları tespit etmektir. Basınç emniyet vanaları ve durdurma transmiterleri bunlara örnek gösterilebilir. Burada önemli olan nokta arızaların önlenmediği, sadece tespit edildiğidir. 

 

Risk Analizi:Risk analizi genelde kısıtlı bütçeler söz konusu olduğunda, öncelikli bakım gerektiren parçaların tespiti için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz neticesinde daha yüksek arıza riski bulunan parçalar daha sık bakım için planlanabilir. Arıza riski daha düşük olan parçalara ise daha seyrek bakım planlanabilir. Risk analiz tespiti yapıldığı takdirde tesiste arızaları minimize ederken aynı zamanda maliyeti düşürmek de mümkündür.

 

Durum Analizi: Eğerbir parça arızanın erken aşamalarında tespit edilebilirse, önlem alınarak tamamen arızalanmasının ve buna bağlı olumsuz sonuçların önüne geçilebilir. Durum analizleri, arızaların meydana gelmek üzere olduğu veya arızanın erken aşamalarında oluğuna dair fiziksel kanıt arayan bir stratejidir. Durum analizlerinde sıkça kullanılan bir yöntem de P-F eğrisidir. Eğri, arızanın ortaya çıkışın başlangıç aşaması ve paralel olarak ekipmanın kötüleşmeye başladığını gösterir (P noktası). Eğer arıza başlangıcı tespit edilmez ve giderilmez ise arıza oluşur (F noktası). Bu strateji sayesinde arızalar oluşum aşamasının en başında tespit edilebilir.

 

Kestirimci Bakım: Kestirimci bakım aslında durum analizinin daha gelişmiş yaklaşımıdır. Burada online sensörlerden alınan proses parametrelerine başvurularak, ekipmanın sağlıklı operasyon koşullarından arızaya doğru hareket edip etmediği tespit edilir.

 

Düzeltici Bakım: Düzeltici bakım aslındaönleyici bakım yaptırılmamasından dolayı meydana gelen plansız arıza olarak nitelendirilebilir. Düzeltici bakım, arızanın acil durum bakımına dönüşmemesini sağlayan önceki adımdır.

Gecikmeli Bakım: Genelde işletmeler tarafından bütçe ve çeşitli sebeplerden dolayı ötelenen ve tüm sisteme etki eden bakımlardır.

Acil Durum Bakımı: Acil durum bakımı, düzeltici bakımın en acil durumudur. Tüm işletmelerin kesinlikle kaçınması gerektiği bakım türüdür.

 

Sektörde 30 yıllık tecrübeye sahip olan Metrans Makina, marka ve model ayrımı yapmaksızın, pompalara yönelik tüm bakım kapsamını sunmaktadır.