Bizden Haberler

1.8.2019

Bakır Madenciliğinde Lewa Proses Pompaları

 

Yığın Liçi Uygulamarındaki Sülfürik Asit Enjeksiyonunda Lewa Proses Pompaları Tercih Edilmektedir

 

Oksit cevherlerinden bakır elde etme sürecinde ayrıştırma işlemi için sülfürik aside ihtiyaç vardır.  Bu aşamadan sonra asit etkisini yitirir ve bakır elektrikli özütleme aşamasına geçer.

LEWA proses pompaları, yığın liçi yapan sprinklerlere giden ana borulama hatlarına %98 oranında sülfürik asidi yeniden enjekte etmek için kullanılır. Bu sayede kimyasal sıvı, güvenli, verimli ve uzun ömürlü olacak şekilde geri kazanılır ve aynı zamanda kimyasal tüketimi azaltılır.

 

Lewa, zorlu uygulamalara yönelik güvenli, verimli ve ekonomik çözümler sağlar.

 

Lewa proses pompaları, tank ve boru hatlarına yapılan sülfürik asit enjeksiyonunda birçok avantaj sunar:

Hermetik sızdırmazlık: Sızıntı kaynaklı kimyasal kaçak ve kaza riski azaltılır.

Yüksek verimlilik: Madenlerde güç kaynağı sınırlıdır. Lewa proses pompaları, daha küçük motor, kablo ve panel ile çalıştıklarından, daha az güç tüketimine sahiptirler ve santrifüj pompalara oranla daha verimlidirler.

Düşük bakım giderleri: Pompalanan akışkan döner parçalarla temas etmez, tüm hareketli parçalar ise koruyucu ve yağlı hidrolik bir sıvı içerisinde çalışır.

Kolay işletim: Pompalanan hacim bilgisi mevcut olup motor hızıyla orantılıdır, böylece çözeltinin konsantresi kolayca kontrol edilebilmektedir.

En düşük duruş süresi: genelde 10,000 saatten fazla kesintisiz çalışma.

Esneklik: Maden sahalarındaki zemin özellikleri sürekli olarak değişim göstermektedir, pompa kurulumları da buna bağlı olarak değişim göstermektedir. Lewa pompaları, yeni karşı basınçlara rağmen istenilen debi oranlarını sorunsuz şekilde sağlar.

 

Bakır Oksit Cevherlerinde Yığın Liçi

Bakır oksit cevherleri, sulu solüsyonlar kullanılarak 3 adımda ayrıştırılır ve saflaştırılır:

 

Yığın liçi işleminde, kimyasal solüsyonlar kullanılarak metaller ayrıştırılır.

Kaba madencilik işlemlerinden sonra cevher taşınır ve kırma işlemiyle çakıl boyutuna getirilir. Cevher, hafif eğime sahip geçirgen olmayan bir katman üzerinde istiflenir.  Reaktif madde (seyreltilmiş sülfürik asit), yığının üzerine sprinklerler aracılığı ile püskürtülür ve aşağıya doğru süzülmesine izin verilir, bu sayede bakırın ayrışması sağlanır. İşlem sonucunda ortaya çıkan sülfürik asit ve bakır sülfat solüsyonu küçük bir havuzda toplanır. Bakır konsantrasyonu yaklaşık %65’dir. 

 

Bir sonraki adım ise solventin ayrıştırılmasıdır. Liç solüsyonu solventle güçlü bir şekilde karıştırılır. Bakır, liç solüsyonundan solvente geçer. Akabinde iki sıvının ayrışmasına çözünmeye dayalı olarak izin verilir. Bakır, sovent içerisinde kalırken, katışıklar liç solüsyonda kalır.

 

Artan liç solüsyonu ek asit ilave edilerek geri kazanılır – Lewa pompa uygulaması- ve tekrardan yığın liç işlemindeki sprinklerlere gönderilir.

 

Son adım ise elektrikli özütleme aşamasıdır. Pozitif ektrod ve önceki adımdan elde edilen bakır solüsyonundan elektrik akımı geçer ve elektrolit görevi görür.  Katyon adı verilen artı yüklü bakır iyonları solüsyondan çıkar ve  %99.99 saf bakır olarak negatif elektrod adı verilen bir katoda yapışır.

 

Madencilik uygulamalarına yönelik ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz…