Bizden Haberler

3.5.2019

Havacılıkta Modern Jet Yakıtı Filtrasyonu Teknolojileri

 

Faudi Aviation,60 yılı aşkın süredir sektöründe lider ve dünya çapında tanınan bir firmadır. ‘’Jet Yakıtı Kirleticileri’’ konusunda uzmanlaşmış ve dünyanın her yerindeki sayısız tesise hem ürünleri hem det eknik desteği ile önemli hizmetler sağlamaktadır.

 

JET YAKITI KİRLETİCİLERİ’’ nelerdir?

 

Modern uçaklardaki yakıt sistemleri çok sayıda kontrol valfi, pompa ve filtreler içermektedir.

 

Sistemdeki su ve/veya pislikler,hareketeden kritik parçalarda aşınmaya ve sıkışmaya, su ve/veya pisliklerin birikmesi ise,yakıtın akışını engelleyerek motorun durmasına sebep olabilir.

 

Bu yüzden uçaklara “temizve kuru yakıt”verilmesi çok önemlidir.

 

Temiz, kuru yakıt nedir?

 

İçinde partikül ve serbest su bulunmayan

Temiz ve berrak bir görünümü olan yakıt

 

Yakıt nasıl kirlenir?

 

Yakıtın, rafineriden uçağa verilene kadarki evrelerde çeşitli pisliklerin yakıta bulaşma riski vardır. Tankerler,yakıt taşıyan gemiler, trenler ve boru hatları yakıtın rafinerilerden merkezi depo sistemlerine naklinin en yaygın yollarıdır.

 

Yakıt buralardan havaalanı depolarına tren,tanker veya boru hattı ile nakledilir.

Son olarak,uçağa yakıt ikmal tankeri ile ya da hidrant sistemi aracılığıile verilir.

Önceden önlem alınsa bile,yakıtın nakledildiği veya depolandığı her ortamda kirlenme meydana gelebilir.

 

Jet yakıtında en çok bulunan pislikler nelerdir?

 

Serbest su

Katıpartiküller

rfaktanlar

Mikroorganizmalar

 

Yakıtta su iki halde bulunur:

 

Çözülmüş su

Serbest su

 

Çözülmüş su: Birçok diğer madde gibi, yakıt da çevresindeki suyu absorbe eder; bir fincan kahvedeki şeker gibi,su da yakıt içinde tamamen çözülür.

 

Su, çözülmüş olarak kaldığı sürece çökemeyeceğinden bir tehlike yaratmaz.

 

Fakat, yakıt sıcaklığı değiştikçe, çözülmüş su miktarı değişir.

 

sıcaklıktaki yükselme sonucunda daha çok su çözülür

sıcaklıktaki düşme sonucunda su serbest su olarak yakıttan ayrışır

 

Serbest su: Yukarıda belirtildiği üzere, yakıt tarafından emilecek su miktarı sıcaklığa ve ortamın rutubetine bağlıdır. Yakıt tarafından emilecek olan suyun belli bir sınır noktası vardır(doyma noktası) ve bu sınırın üzerinde su “serbest su”haline dönüşür. Yakıt soğudukça, su,çözeltide çökerek damlacıklar oluşturur. Yoğuşan veya çöken su, yakıt nakil ya da depolama sisteminin her yerinde bulunabilir. Çöken su, ayrışık ya da kütlesel olarak tankların, boruların tabanında birikintiler şeklinde görülür.

 

Katı kirleticiler

 

Katı kirleticiler iki ana şekilde bulunur:

 

Pas

Pas/Pislik

 

Pas: Pislik ve katı kirleticiler su miktarı ile yakından ilişkilidir. Tanklar ve borularda suyun sebep olduğu korozyon ile yakıta pas tabakaları karışır. Bu tabakalar, pompa ve valflerden geçerken incelerek daha ince parçalar ya da toz haline gelebilir.

Toz/Pislik: Katı kirleticilerin en yaygını çevreden bulaşan tozdur. Tanktan yakıt alınırken yerine giren hava ile taşınan kum,silis vb.aşındırıcı partiküller risk oluşturabilir. Depolama tanklarının dibine çöken toz, kir ya da pas yakıtın hareket etmesiyle süspanse parçacıklar halinde yakıta dağılabilir.

 

rfaktanlar (Kapilaraktif cisimler): Sürfaktanlar nedir?

 

rfaktan, birbirine karışmayan katı-sıvı ya da sıvı-sıvı arasındaki ara yüzeyi etkileyen bir maddedir. İki sıvı arasındaki ara yüzey kuvveti TemasSathı Gerilimi olarak adlandırılır ve suyun yakıttan ayrılması prosesinde çok önemli bir yeri vardır. Sürfaktanlar, iki sıvıyı birbirlerinden ayıran kuvveti azaltır ve ayrıştırılmalarını zorlaştırır.Temel olarak sürfaktanlar,bir elementi sıvılardan birine, diğer elementi de öteki sıvıya bağlanan en az iki bileşenli moleküllerdir.

 

rfaktanlar yakıta nasıl karışır?

 

rfaktanlar sabun ya da deterjan tipi bileşiklerdir:

 

ham petrolle birlikte sulfanat ya da naftanat olarak doğal halde

pas önleyici,antifriz gibi katkılar halinde bulunurlar.

 

Her nekadar sürfaktanlar tek başlarına uçağın çalışmasına dönük bir tehdit oluşturmasa da, jet yakıtındaki su ve katı maddelerin ayrılması işlemini olumsuz etkiledikleri için önemli bir kirletici olarak değerlendirilirler.

 

Mikroorganizmalar nedir?

 

Mikroorganizmalar, yakıt ve su ara yüzeyinde büyüyen bakteri ve mikroplardır. Yaşamak için ihtiyaç duydukları oksijeni sudan, besinleri ise yakıttan alırlar.

 

Not: SU YOKSA MİKROORGANİZMA DA YOKTUR!

 

Ne yaparlar?

 

Mikroplar çoğalırken suyun yakıttan ayrılmasını önleyen sürfaktanları üretirler. Mikrobik oluşum aynı zamanda koalesör elemanların su ile temas eden kısımlarında da ortaya çıkar ve süregelen sürfaktan birikimiyle koalesöre zarar verebilirler.

 

Eğer büyümelerine izin verilirse sistemde korozyona ve buna bağlı olarak sistemde arızaya sebep olurlar. Ayrıca uçağın kendi yakıt filtrelerinin tıkanmasına bile yol açabilir.

 

Kirlenme nasıl önlenir?

 

Su mikrobik büyüme için gerekli ortamı sağladığından, filtre/su ayırıcılardan ve depolama tanklarından suyun düzenli olarak tahliyesi kirlenmeye karşı temel bir önlemdir.

 

 

ÖZET

 

Jet yakıtından partikül ve suyun ayrıştırılması yakıtın motorda yanana kadarki sürecin tamamında süregelen zorlu birişlemdir.

Bu bilgiler ışığında görebiliyoruz ki sistemden uzaklaştırılmadığı takdirde karşılaşılabilecek ve çok ciddi zararları olan birçok farklı kirletici mevcuttur.

Yakıt temizliği uçuş güvenliğinde çok önemlidir.

FAUDI Aviation ürünleri partikül ve su kirliliği için ana korunma methodudur.

İhtiyatlı olmak ve doğru bakımla birlikte FAUDI Aviation Filtre/Su ayırıcıları havacılık dünyası için güvenli bir operasyonun teminatıdır.