Tamamlayıcı Akışkan Transferi Ekipmanları

Geri Dön
RVT - Kütle Transfer Ekipmanları
RVT - Kütle Transfer Ekipmanları

Kütle Transfer Ekipmanları

RVT (RVT Process Equipment GmbH)

Ürün Programı

  • Kule Dolgu Malzemeleri
  • Kütle Transfer Tepsileri / Tavaları
  • Seramik Dolgu Topları
  • Ekstraksiyon / Distraksiyon Kolonları
  • Amonyak Geri Kazanım Üniteleri
  • Kimyasal Bertaraf Üniteleri

"Detaylı bilgi için sektörler üzerinden ilerleyiniz." Sektörler