Bizden Haberler

8.8.2019

Madencilik Uygulamalarında Watson Marlow Bredel Peristaltik Pompalar

 

Günümüzde birçok madende santrifüj pompaların yerini hortum pompalar almaktadır.

 

Pompalar, madencilik uygulamalarında karşılaşılan çeşitli zorluklara çözüm sunmak durumundadır.  Yoğunlukları değişkenlik gösteren aşındırıcı macunların uzun mesafeler arasında ve sorun yaşanmadan işlenmesi oldukça güçtür. Macuna kimyasal karıştığında ise zorluk derecesi daha da artmaktadır.

Ancak Watson Marlow Bredel hortum (peristaltik) pompalar, bu tarz zorlu uygulamalarda uzmanlaşmıştır.

 

Filtreleme bazlı madenciliğinin ilk aşamasında cevher, kırma ve öğütme işleminden geçirilir. Ardından değerli metallerin ayrışma işlemi için cevher, köpüklü yüzdürme odalarında su ile karıştırılır. Meydana gelen köpük bir sedimentasyon tankında yoğunlaştırılır böylece su yüzeyde kalırken alt kısımda konsantre cevher macunu kalır. Katı içerik oranı genelde %40 ila %75 arasındadır ve bu oran alt kısımda daha yüksektir. Yoğunlaştırıcının alt kısmında yer alan pompalar, maksimum kuru katı içerik oranını belirler. Dolayısıyla asıl sınırlandırıcı etkeni pompa teknolojisi oluşturur.

 

Madencilikte genelde tank başına en az iki adet pompa kullanılır. Bu pompalardan biri tanktan aktarırken, diğeri filtre pres beslemesinde kullanılır.

 

Değerli cevher madenciliğinde özellikle kıvam artırıcı uygulamalarda santrifüj pompa kullanımı yaygındı, ancak bu pompaların yetersiz kaldığı noktalar mevcuttur. Katı partikül ihtiva etme oranının sınırlı olması, pompa pervanelerinin yoğun asit ve aşındırıcılar sebebiyle sadece birkaç hafta dayanım gösterebilmesi, sadece ayarlı olan hızda çalışabilmeleri santrifüj pompalarının bilinen eksiklikler arasındadır. 

Hortum pompalarının ise macun yoğunluğu, vizkosite, emiş ve basış koşulları gibi akışkan dinamiklerinden ve aşındırıcı/ agresif maddelerden etkilenme oranları santrifüj pompalara oranla çok daha düşüktür.

Hortum pompalarının sunduğu bir diğer avantaj ise bakım gerektirmemeleridir. Pompadaki tek aşınma parçası hortumdur, hortum değişimi özel aletler gerektirmeden birkaç dakika içerisinde yerinde yapılabilmektedir.

Zorlu şartlara uygun olması, bakım maliyetinin olmaması ve sağladığı uzun çalışma saatleri sebebiyle hortum pompalar günümüzde birçok maden işletmesi tarafından tercih edilmektedir.

 

Watson Marlow Bredel pompaları ve uygulamalar konusunda detaylı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz.