Bizden Haberler

12/30/2019

Hava Tahrikli Çift Diyaframlı Pompalar (AODD), Özel Tasarımlarıyla Sayısız Avantaj Sunmaktadır

 

Belirli skid tasarımları, sızıntıları azaltır, sistem boyutunu küçültür ve aynı zamanda güvenirliliği sağlamaya devam eder.

Üreticiler, günümüzde önemi artan yatırım ve işletim bütçesini ve maliyetleri göz önünde bulundurarak hava tahrikli çift diyaframlı pompa ve skid tasarımları geliştirmektedirler.  Düşük maliyetli, güvenilir ve fonksiyonel esnekliğe sahip pompalar bu noktada dereye girer.

 

Fonksiyonel esnekliğe sahip pompalar, düşük maliyetli sistemleri tasarlamayı mümkün kılar. Havalı Diyaframlı pompanın mucidi Wilden®’ın geliştirdiği multiport ve çoklu pozisyonlama özelliğine sahip esnek ve çok yönlü pompalar ile tasarlanan skidler ile maliyet ciddi oranda düşürülebilmektedir: 

 

Borulama gereksinimlerinde boyut ve miktarda azalma

Üretim maliyetlerinde düşüş

Genel pompalama sisteminin boyutunda küçülme

Mevcut sistemlere çok yönlü entegre edilebilme özelliği

Arızasız çalışabilme

Ürün sızıntı riskinin ortadan kaldırılması

Standart ve düzenlemelere uygun

 

Pompa, mevcut sistem altyapısına en az ek borulama ve modelleme ile entegre edilebilmelidir. Mevcut sisteme entegre edilen pompa, sistem gereksinimlerine uygun çalışabilecek esnek özelliklere sahip olmalıdır, kısacası sistem yeni pompaya değil, yeni pompa sisteme uyumlu çalışmalıdır.

 

 

Güvenirlilik

Pompa seçilip kurulumu yapıldıktan sonra gerektiği anda kusursuz çalışmalıdır. İşletmeler, hava tahrikli çift diyaframlı pompalar için havayı “açar” ve pompanın anında akışkan pompalamasını beklerler. Ancak bunu kısıtlayan bazı çalışma özellikleri söz konusu olabilir:

 

Başlangıç Basıncı

Hava tahrikli çift diyaframlı pompaların (AODD) çalışmaya başlaması için yüksek giriş basıncına ihtiyaç vardır, ancak sistemde çoğu zaman az basınç mevcuttur. Bir başka zorlu nokta ise bir uygulamanın startup da düşük fakat kesin akış gereksiniminin bulunması, burada da düşük hava basıncına ihtiyaç vardır.  Bu gibi durumlarda tutarsız startup basınçlarına sahip hava tahrikli çift diyaframlı pompalar gerektiği zaman çalışmaya başlamayabilir veya pompa yeni olması durumunda yetersiz kalır. Her iki durum da kabul edilemezdir.

 

Çalışmama

Genelde hava tahrikli çift diyaframlı pompalar (AODD), pompaya sağlanan hava basıncı tarafından belirlenen farklı emme yüksekliklerine sahiptir.  Birçok durumda pompanın emme yüksekliği yavaş çalışırken en iyi durumdadır, ancak daha yüksek hava basınçlarında daha hızlı çalışmaya başladığında düşmeye başlar. Eğer sistemdeki hava basıncı emme yüksekliği eğrisinde optimum noktada değilse çalışmayabilir.  Sistem tasarımcısı çözüm olarak üç yönlü vana ekleyebilir veya PLC özelliklerine eklemeler yapabilir.  Her iki çözüm de maliyet ve karmaşıklığa sebep olacaktır.

 

Sızıntı Riski

Hem OEM hem de kullanıcı kanadında sızıntı yapan pompa kabul edilemez. Pompalar yeni kullanılmaya başlandığında sızıntı yapmıyor olsa da, zaman içinde aşınmadan ve akışkan özelliğinden dolayı sızıntı olasılığı artmaktadır. Özellikle surfaktan gibi ince akışkan kullanımında bu durum artmaktadır.

 

Çoğu diyafram pompa, yüzey keçesi tasarımı ile sızdırmazlık sağlar ve birçok pompa teknolojisinde de başarılıdır. Fakat pompa çalıştıkça sızdırmazlık parçaları tork dengesizliği sebebiyle verimliliği düşürebilmektedir. Bu durum, pompanın normal çalışması esnasında meydana gelebileceği gibi, çevresel ısı, dalgalanma, akışkan yapısı gibi dış etkenlerden kaynaklı da olabilmektedir.

 

Wilden, tüm bu riskleri ortadan kaldıracak teknolojileri geliştirerek, hem düşük yatırım maliyeti hem de düşük işletim giderleri hedefleyerek hava tahrikli çift diyaframlı pompa ve sistemlerine dahil ederek maksimum performans ve güvenirlilik elde etmektedir.

 

Türkiye’deki tek yetkili Wilden temsilciliği ve servis bakım merkezi Metrans Makina olarak ürün ve hizmetlerle ilgili her türlü desteği sağlamaktayız.