Bizden Haberler

3/17/2020

RHEİNHÜTTE  - KATI PARTİKÜL İÇERİKLİ ÜRÜNLERE YÖNELİK SAĞLAM ÇÖZÜMLER

 

Alman Rheinhütte Pumpen firması, sektördeki en eski ve bilinirliği en yüksek firmaların başında yer almaktadır. Uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikiminin yanı sıra, yüksek kalitesi ve gelişmiş teknolojileri sayesinde agresif/abrasif ortam ve sıvılara yönelik optimal çözümler sunmaktadır.

RCEV serisi dikey pompalar, korozif ve abrasif maddelerin aktarıldığı, ağır hizmet tipi uygulamalara yönelik sağlam çözüm oluşturmaktadır.  RCEV metal pompalar, rulman bulundurmayan tasarımlarıyla, özellikle konteyner veya çukurdan katı partikül içeren akışkanların transferine uygundur.

 

RCEV pompalar dirsekli tip pompalardır, rulman yatağı bulundurmazlar ve dolayısıyla serbest şaft söz konusudur.  Rulman, taban plakanın üzerine yerleştirilir, böylece yatak kovanında aşınma veya hidrolikte ısı yükselmesi meydana gelmez. RCEV pompaların daldırma derinliği maksimum 2,000 mm’dir, fakat gerekli durumlarda emme borusunda düzenleme yapılarak derinlik artırılabilir.  Çift volüt gövdeli ağır kimyasal tasarım, radyal kuvvetin asgaride tutulmasını sağlar. RCEV pompa, uygulama gereksinimi doğrultusunda açık veya kapalı rotor ile donatılabilir. Kirli akışkanlar söz  konusu olduğunda kapalı rotorlarda tıkanma meydana gelebileceğinden açık rotor önerilmektedir. 

Pompa, özel tasarımı neticesinde kuru çalışmaya karşı korumalıdır.

 

Korozif, abrasif ve kirli akışkanlar Rheinhütte RCEV pompaları için sorun teşkil etmemektedir.

 

Ağır hizmet pompalarına yönelik talepler son yıllarda özellikle gübre üretimi ve sülfür pompalanan sektörlerde artmıştır. Fosforik asit, titanyum dioksit çamur ve bakır eritme asitleri aşırı derecede abrasifken, büyük ölçüde kirlenmiş sülfür pompa üreticileri için ayrı bir zorluk oluşturmaktadır.  Sülfür, genellikle katı halde saklanır, fakat sıvı halde transfer edilir. Kuru depolama aşamasında, kum, küçük taş ve benzer katı parçacıklar karışır ve akışkan halde transferi sağlandığında bu parçacıklar da harekete geçer. RCEV de taban yatağı olmaması sayesinde bu durumdan doğacak aşınmalar söz konusu değildir. Ayrıca RCEV şaft süspansiyon borusu ve basınç borusu ısıtılarak sülfürün sıvı halde tutulması mümkündür (130 °C ila 160 °C).

 

Metrans Makina Türkiye’deki tek yetkili Rheinhütte temsilciliği ve servis bakım merkezi olup, her konuda destek sağlamaktadır.